Co jsou základové piloty?

Základové piloty jsou typem hlubinných základů, které přenáší zatížení stavby z plošných základů do únosného podloží, které je ve větší hloubce.

Materiál a technologie provádění

Základové piloty se dle materiálu rozdělují na:

1. Dřevěné

2. Betonové

3. Železobetonové

4. Z předpjatého betonu

5. Ocelové

 

Rozdělení dle technologie:

a. Prefabrikované piloty

b. Monolitické piloty


 


 

a. prefabrikované piloty

a.1. dřevěné - mají kruhový nebo čtvercový průřez, průměr min. 250 - 300 mm a jsou vyrobeny z tvrdého dřeva, mají okovanou hlavu a boty (hrot) z důvodu nepoškození těchto dvou částí při vhánění piloty do základové půdy


 

a.2. železobetonové a z předpjatého betonu - běžně se používají do hloubky 20 m, mají kruhový nebo čtvercový tvar, jejich rozměr určuje vždy statický výpočet, tyto piloty mohou být duté nebo plné

 

a.3. ocelové - většinou se vyrábí ve tvaru širokoprofilového I nebo jako trubní piloty, používají se do větších hloubek díky snadnému vhánění, mají okamžitou únosnost a snadno se upravují (délka)

 

b. monolitické piloty

- průměr pilot bývá 400 - 800 mm, betonují se většinou do vyhloubených vrtů s použitím výpažnice a po vyjmutí výpažnice jsou rozšířeny z důvodu přenášení zatížení do únosné základové půdy

-hloubené piloty bez výpažnice se provádí v soudržných zeminách a nad hladinou podzemní vody

 

b.1. piloty s výpažnicemi

výpažnice je ocelová trouba, která se vhání do vrtu a zároveň se při tom vybírá zemina, výpažnice již zůstává součástí piloty a nevytahuje se


 

b.2. piloty bez výpažnic

výpažnice jsou s postupnou betonáží vytahovány a beton je do piloty pěchován, tím dochází ke zvrásnění stěny piloty a k vyššímu tření piloty a zeminy - tím se zvyšuje únosnost, používá se u plovoucích pilot

 


 

Rozmístění pilot

Počet a umístění pilot závisí na zatížení stavby a určuje se statickým výpočtem, nejmenší osová vzdálenost by měla být 700 mm a kromě toho 2,5 x průměr piloty u pilot opřených nebo vetknutých.